BIM - Bouwtek Engineering BV Akkrum

BIM

Bouw Informatie Model

Bim staat voor goede communicatie bij elke bouwfase. Het concept verbindt alle betrokken vakdisciplines tot één geheel. Dit om ruis, fouten en onduidelijkheid te voorkomen. BIM wordt vanaf de eerste tekening ingezet, alle stappen worden in overleg gedaan. Iedereen voegt eigen input en vakkennis toe aan het eind concept. Het BIM protocol biedt helderheid en inzicht in alle onderdelen en bouwfases.

Het Nationaal BIM Platform staat voor integraal samenwerken!
“Informatie delen is winst voor iedereen”,
Ed den Boer, oprichter van Het Nationaal BIM Platform

BouwTek past BIM toe bij de volgende stappen

Elke fase heeft een uitgebreide bespreking, waarin de lijnen bepaald en uitgezet worden. Alle betrokkenen zijn met naam en contact gegevens bekend.

  • Afspraken worden vastgelegd.
  • Naleving van het BIM protocol is leidend voor de voortgang
  • Het team is verantwoordelijk voor de voortgang van het proces.
  • Het team moet volgens een vast protocol overleggen met alle teamleden.
  • De BIM kwaliteitscontrole voorkomt fouten.

BouwTek werkt volgens de BIM methode omdat het duidelijkheid tussen partijen creëert, optimaal inzicht geeft in het totale bouwconcept, het scheelt tijd én bespaart op bouwkosten.

BouwTek22-600